A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Senast uppdaterat 23 feb 2023

Publiceringsdatum 3 okt 2018

Symtomatisk apikal parodontit

BAKGRUND

Då en periapikal inflammation exacerberar, manifesterar sig detta med värk och/eller svullnad av varierande grad. Detta kan ske som en följd av endodontisk behandling, misslyckad tidigare behandling av apikal parodontit eller i fall där en tand med apikal parodontit inte behandlats.
Utgångspunkten för behandling av symtomatisk apikal parodontit är alltid fullständig instrumentering av rotkanalsystemet (för arbetsgång, se faktablad Pulpanekros utan apikal parodontit – rotbehandling), ibland i kombination med någon tilläggsbehandling.

Under vissa omständigheter är en fullständig instrumentering dock inte möjlig eller lämplig på grund av att:

  • Rotkanalsystemet inte är tillgängligt
  • Tillräcklig behandlingstid saknas

BEHANDLING – utrymning av pulpakavum

Indikationer

  • Rotkanalsystemet är tillgängligt
  • Tillräcklig behandlingstid för fullständig instrumentering av rotkanalsystemet saknas

Teknik

  • Läckande fyllningar avlägsnas och karies excaveras
  • Kavum trepaneras och kanalerna kan med fördel lokaliseras
  • Täckförband appliceras (t ex IRM)
  • Fortsatt behandling (fullständig instrumentering eller extraktion) bör ske inom de närmaste dagarna efter akutbesöket

BEHANDLING – dränage via incision

Se faktablad Kirurgiskt dränage av akuta orala infektioner

BEHANDLING – antibiotika som tilläggsbehandling

Vid tecken till lokal och/eller systemisk spridning bör den endodontiska akutbehandlingen kompletteras med antibiotika.

BEHANDLING – antibiotika som enda behandling vid symptomatisk apikal parodontit

Vid tecken till lokal och/eller systemisk spridning där patienten pga spridning inte kan gapa (trismus) kan antibiotika behöva ordineras som enda behandling.

Om rotkanalsystemet inte är tillgängligt, och tillfredsställande dränage inte går att få på annat sätt, kan man behöva ordinera antibiotika som enda behandling i väntan på t ex apikalkirurgisk behandling.

PREPARATVAL

Förstahandspreparat är PcV

Dosering:

Vuxna 2x800mg 3 gånger dagligen i 5-7 dagar p.o.
Barn, Tabl 25mg/kg kroppsvikt 3 gånger dagligen i 5-7 dagar p.o.

Vid terapisvikt, tillägg:

Vuxna metronidazol 400mg 3 gånger dagligen i 5-7 dagar
Barn metronidazol 7,5mg per kg kroppsvikt 3 gånger dagligen i 5-7 dagar

Vid PC-allergi: Klindamycin

Dosering:

Vuxna 150 mg 3 gånger dagligen i 5-7 dagar p.o
Barn 5 mg/kg kroppsvikt 3 gånger dagligen i 5-7 dagar p.o.

NATIONELLA RIKTLINJER 2022


Referenser

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vuxentandvård

Rekommendationer för antibiotikabehandling i tandvården. Information från Läkemedelsverket 2014;25(1):19-30

Annons
Lediga jobb
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons