A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Senast uppdaterad: 5 Mar 2021

Publicerad: 11 Maj 2011

Modifierad kondylotomi

Författare:

Granskare: Carlsson Gunnar E. • Professor emeritus • Institutionen för Odontologi • Göteborg

BAKGRUND

Tandvårdsriktlinjer enligt socialstyrelsen

Inspirationen till detta ingrepp kommer ifrån ortopedin där en osteotomi utförs i tibia för att ändra belastningen på menisken i knät. Genom att förändra läget på ledytan kan en skadad lateral menisk avlastas genom att belastningen istället läggs över på den mediala menisken eller omvänt. Överfört till käkleden försöker man istället öka utrymmet i leden genom att via en vertikal osteotomi i ramus mandibulae låta ledhuvudet sjunka ner några mm (Fig. A). På så sätt minskas belastningen på käkledsdisken och en knäppning/upphakning elimineras.

Fig. A – Kondylen sänks ner, ledrummet ökar och belastningen på disken minskar

 

Behandlingstudier ifrån USA har visat på goda resultat. Behandlingsstudier där denna metod jämförs med annan kirurgisk behandling saknas i Norden.

 

Fördelar

Ledingrepp kan undvikas.

 

Nackdelar

 • Högre risk för komplikationer och framför allt risk för bettstörning
 • Längre behandlingstid
 • Lägre kostnadseffektivitet jämfört med diskektomi/diskreponering

 

BEHANDLING

 • Operationen sker intraoralt ifrån på samma sätt som vid verikal osteotomi för patienter med progeni.
 • Eftersom fragmenten inte fixeras så måste det till en intermaxillärfixation om ca 3-4 veckor för att stabilitet ska uppnås.
 • Metoden kan även användas på patienter med diskdisplacering utan återgång.
 • Operationstiden är något längre än för disreponering/diskektomi.
 • Vårdtiden kan också vara något längre. Sjukskrivningstiden är som regel så länge som intermaxillärfixationen hålls, ca 3-4 veckor.

 

KOMPLIKATIONER

 • Infektion
 • Bettförändringar
 • Känselstörning i underläpp

 

 

Referenser

Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 – stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen. Edita Västra Aros, Västerås, 2011.

Bakke, M, Eriksson, L, Thorsen, NM, Sewerin, I, Petersson, A,
Wagner, A. Modified condylotomy versus conventional conservative
treatment in painful reciprocal clicking-a preliminary prospective
study in eight patients. Clin Oral Investig. 2008; 12(4):353-9.

Hall, HD, Navarro, EZ, Gibbs, SJ. One- and three-year prospective
outcome study of modified condylotomy for treatment of reducing
disc displacement. J Oral Maxillofac Surg. 2000; 58(1):7-17;
discussion 8.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons