A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Senast uppdaterad: 5 Mar 2021

Publicerad: 10 Maj 2011

Diskreponering

Författare:

Granskare: Carlsson Gunnar E. • Professor emeritus • Institutionen för Odontologi • Göteborg

Tandvårdsriktlinjer enligt Socialstyrelsen

 

BAKGRUND

Diskreponering är en metod för kirurgisk behandling av patienter med diskdisplacering med återgång (knäppning/upphakning). Tanken är att man genom att föra tillbaka disken till sitt ursprungliga läge ska eliminera knäppningen/upphakningen.

Diskreponering görs kirurgiskt genom att det posteriora uttänjda diskfästet reduceras kirurgiskt (Fig. 1A-B). Disken förhindras på så sätt från att återigen displaceras.
Operationstid, vårdtid och sjukskrivning är desamma som för diskektomi;
Operationen sker i narkos och tar ca 60 minuter för en led och 2 timmar för båda leder. Vårdtiden är ett dygn på sjukhus med en sjukskrivning på ca två veckor.
Behandlingsstudier indikerar goda resultat. Jämfört med diskektomi har diskreponering visat sämre resultat, i en med diskektomi jämförd norsk studie. Metoden används dock ofta i framför allt USA.

Se faktabladet: Diskektomi

 

Indikation

Diskdisplacering med återgång

 

Fördelar

  • Något mindre risk för att artrosförändringar uppkommer eftersom metoden innebär att disken sparas
  • Kostnadseffektivitet ungefär som för diskektomi

 

Nackdelar

  • Risk finns för att knäppning/upphakning återkommer

 

Fig. 1A – diskens bakre fäste reduceras

 

Fig. 1B – disken reponerad posteriort och suturerad

 

KOMPLIKATIONER

Komplikationerna är få och omfattar framför allt nervpåverkan.

En temporär pares i pannmuskulatur kan uppkomma i 8% av fallen på grund av drag i n. facialis temporala gren i samband med operation. Denna pares är övergående inom 3 månader.

En känselnedsättning framför örat och en bit upp i tinningen är vanlig efter operation. Även denna reduceras med tiden och brukar vid kontroll efter ett år vara borta eller så lindrig att det inte bekommer patienten.

Skrapljud (krepitationer) kan uppkomma efter operation, dock i lägre grad än för diskektomi. Detta är något som patienten upplever på grund av närheten till örat men som sällan hörs av omgivningen som fallet kan vara med knäppningsljud. Krepitationerna orsakas sannolikt av att ledytorna kommer i kontakt vid gapning (ledtranslation) och artrosliknande förändringar kan efter en tid även observeras på käkledsröntgen. Dessa förändringar uppvisar dock ingen korrelation med symtom såsom smärta eller nedsatt käkfunktion.

 

 

REFERENSER

Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 – stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen. Edita Västra Aros, Västerås, 2011.

Wilkes, CH. Surgical treatment of internal derangements of the temporomandibular joint. A long-term study. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 1991; 117(1):64-72 Copyright (C) 2011, Internetmedicin AB

Shiffman EL, Look JO, Hodges JS, Swift JQ, Decker KL, Hathaway KM, Templeton RB, Fricton JR. Randomized effectiveness study of four therapeutic strategies for TMJ closed lock. J dent Res 2007;86(1):58-63 ID:53

Politi M, Sembronio S, Robiony M. Costa F, Toro C, Undt G, High condylectomy and disc repositioning compared to arthroscopic lysis and lavage, and capsular stretch for the treatment of chronic closed lock of the temporomandibular joint. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2007;103:27-33.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons