A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Specialistkonsultation

Senast uppdaterad: 20 Jun 2018

Publicerad: 10 Maj 2011

Diskektomi

Författare:

Granskare: Carlsson Gunnar E. • Professor emeritus • Institutionen för Odontologi • Göteborg

Tandvårdsriktlinjer enligt Socialstyrelsen

 

BAKGRUND

Diskektomi är den vanligaste öppenkirurgiska metoden för behandling av diskdisplacering med återgång i Sverige. Diskektomi kan också användas på patienter med diskdisplacering utan återgång och kronisk polyartrit om inte artroskopi eller artrocentes fungerar.

Metoden innebär att leden friläggs framför örat. Behandlingsstudier med lång uppföljningstid har utförts på flera kliniker i Sverige. Samtliga studier visar att diskektomi är en mycket bra metod med en lyckandefrekvens på ca 85%. De patienter som inte uppvisar lyckat resultat har som regel kvarvarande smärta. Mycket sällan behöver kompletterande kirurgi utföras.

 

Indikation

  • Diskdisplacering med återgång
  • Diskdisplacering utan återgång (om inte artrocentes eller artroskopi fungerar)
  • Kronisk polyartrit (om inte artrocentes eller artroskopi fungerar)

 

Fördelar

  • Ingen risk för att knäppning/upphakning återkommer.
  • Mest kostnadseffektiv för närvarande.

 

Nackdelar

  • Jämfört med diskreponering finns en något större risk för symtomfria artrosförändringar.

Se faktabladet: Diskreponering

 

 

BEHANDLING

  • En Kirschnertråd om 1,1 mm borras in i vardera kondyl och tuberkel lateralt ifrån varpå en speciell retraktor appliceras så att ledspringan kan vidgas (Fig. A).
  • Disken skärs sedan ut med en liten skalpell (Fig. B).
  • Kapsel, muskelfascia och hud sys sedan ihop.

Operationen sker i narkos och tar ca 60 minuter för en led och 2 timmar för båda leder.

Vårdtiden är ett dygn på sjukhus med en sjukskrivning om ca två veckor.

Fig. A

 

Fig. B

 

KOMPLIKATIONER

Komplikationerna är få och omfattar framför allt nervpåverkan.

En temporär pares i pannmuskulatur kan uppkomma i 8% av fallen på grund av drag i n. facialis temporala gren i samband med operation. Denna pares är övergående inom 3 månader.

En känselnedsättning framför örat och en bit upp i tinningen är vanlig efter operation. Även denna reduceras med tiden och brukar vid kontroll efter ett år vara borta eller så lindrig att det inte bekommer patienten.

Skrapljud (krepitationer) kan uppkomma efter operation. Detta är något som patienten upplever på grund av närheten till örat men som sällan hörs av omgivningen som fallet kan vara med knäppningsljud. Krepitationerna orsakas sannolikt av att ledytorna kommer i kontakt vid gapning (ledtranslation) och artrosliknande förändringar kan efter en tid även observeras på käkledsröntgen. Dessa förändringar uppvisar dock ingen korrelation med symtom såsom smärta eller nedsatt käkfunktion.

 

 

REFERENSER

Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 – stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen. Edita Västra Aros, Västerås, 2011.

Bjornland, T, Larheim, TA. Discectomy of the temporomandibular joint: 3-year follow-up as a predictor of the 10-year outcome. J Oral Maxillofac Surg. 2003; 61(1):55-60.

Eriksson, L, Westesson, PL. Discectomy as an effective treatment for painful temporomandibular joint internal derangement: a 5-year clinical and radiographic follow-up. J Oral Maxillofac Surg. 2001;59(7):750-8; discussion 8-9.

Holmlund, AB, Gynther, G, Axelsson, S. Diskectomy in treatment of internal derangement of the temporomandibular joint. Follow-up at 1, 3, and 5 years. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1993; 76(3):266-71.

Undt, G, Murakami, K, Rasse, M, Ewers, R. Open versus arthroscopic surgery for internal derangement of the temporomandibular joint: a retrospective study comparing two centres’ results using the Jaw Pain and Function Questionnaire. J Craniomaxillofac Surg. 2006; 34(4):234-41.

Wilkes, CH. Surgical treatment of internal derangements of the temporomandibular joint. A long-term study. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 1991; 117(1):64-72.

Bjornland, T, Larheim, TA. Synovectomy and diskectomy of the temporomandibular joint in patients with chronic arthritic disease compared with diskectomies in patients with internal derangement. A 3-year follow-up study. Eur J Oral Sci. 1995; 103(1):2-7.

Annons