A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Specialistkonsultation

Senast uppdaterad: 20 Jun 2018

Publicerad: 11 Maj 2011

Eminektomi (kirurgisk reduktion av tuberculum artikulare)

Författare:

Granskare: Carlsson Gunnar E. • Professor emeritus • Institutionen för Odontologi • Göteborg

BAKGRUND

Tandvårdsriktlinjer enligt socialstyrelsen

Vid underkäksluxation glider ledhuvud och disk för långt anteriort och fastnar framför tuberculum artikulare. Flera kirurgiska metoder har försökts för att söka förhindra denna överrörlighet genom att applicera ett stopp framför tuberkeln men behandlingsresultaten har varit mindre goda.

Tanken bakom eminektomi formulerades av Myrhaug i början på 50-talet. Myrhaugs tanke var att istället underlätta spontanreposition genom att slipa ner tuberculum artikulare (Fig. A). Metoden har även utförts artroskopiskt.

Fig. A – Reduktion av tuberculum artikulare

 

Indikationer

  • Framför allt patienter med återkommande käkluxationer som kräver manuell reposition på sjukhus.
  • Patienterna har ofta en neurologisk sjukdom såsom stroke, demens, Mb Parkinson, m.fl.

Utvärdering av kirurgiska behandlingsstudier för detta tillstånd har bedömt att eminektomi är den metod som har bäst resultat och är mest kostnadseffektiv.

 

Fördelar

  • Enkelt att utföra
  • Disken lämnas orörd

 

Nackdelar

Recidivrisk ca 25%

 

BEHANDLING

Operationen sker i narkos och tar ca 60 minuter för en led och 2 timmar för båda leder.

Vårdtiden är ett dygn på sjukhus med en sjukskrivning om ca två veckor.

 

KOMPLIKATIONER

Komplikationerna är få och omfattar framför allt nervpåverkan.

En temporär pares i pannmuskulatur kan uppkomma i 8% av fallen på grund av drag i n. facialis temporala gren i samband med operation. Denna pares är övergående inom 3 månader.

En känselnedsättning framför örat och en bit upp i tinningen är vanlig efter operation. Även denna reduceras med tiden och brukar vid kontroll efter ett år vara borta eller så lindrig att det inte bekommer patienten.

 

 

REFERENSER

Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 – stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen. Edita Västra Aros, Västerås, 2011.

Holmlund, AB, Gynther, GW, Kardel, R, Axelsson, SE. Surgical
treatment of temporomandibular joint luxation. Swed Dent J. 1999;
23(4):127-32.

Sato, J, Segami, N, Nishimura, M, Suzuki, T, Kaneyama, K,
Fujimura, K. Clinical evaluation of arthroscopic eminoplasty for
habitual dislocation of the temporomandibular joint: comparative
study with conventional open eminectomy. Oral Surg Oral Med Oral
Pathol Oral Radiol Endod. 2003; 95(4):390-5.

Undt, G, Kermer, C, Rasse, M. Treatment of recurrent mandibular
dislocation, Part II: Eminectomy. Int J Oral Maxillofac Surg. 1997;
26(2):98-102.

Annons